Žilní insuficience

Nemoci žilního systému dolních končetin, ať už křečové žíly či metličky, vznikají na podkladě nedostatečnosti žilní stěny a nedomykavosti žilních chlopní. Normálnímu směru toku krve v dolních končetinách napomáhají jak svaly, které pumpují krev směrem k srdci, tak elasticita žilní stěny udržující adekvátní náplň žíly. Opačnému směru toku pak brání žilní chlopně. Selhání těchto systémů vede ke vzniku přetlaku v povrchním žilním systému a následnou tvorbu varikózních útvarů, obecně známých jako křečové žíly. Mezi hlavní rizikové faktory přispívající ke vzniku žilní nedostatečnosti patří genetické faktory, těhotenství, ženské pohlaví, věk, nadváha, dlouhé stání.

Sjednání konzultace