ClariVein

Tato velmi efektivní, minimálně invazivní, moderní metoda využívá kombinaci mechanické a chemické destrukce postižené žíly. Katetr ClariVeinu je do žíly zaveden v místním znecitlivění pod ultrasonografickou kontrolou. Rotující koncovka katetru je za současné aplikace sklerotizační látky pomalu vytahována z žily tak, aby došlo k zániku křečové žíly v celé její délce. Takto ošetřená žíla se poté v průběhu několika týdnů přemění ve vazivový pruh a dojde k jejímu vstřebání. Jedná se o velice šetrnou ambulantní metodu, při které nedochází k tepelnému poškození a tudíž po zákroku není nutné omezení fyzické aktivity. Po ošetření je doporučeno nošení kompresních punčoch, které má vliv na správné hojení.

Sjednání konzultace